Arménie [2014]
 

 
img00013.jpg


legendární klášter Khorvirap, kde sv. Řehoř dosáhl uznání křesťanství jakožto státního náboženství Arménské říše

© Lukáš Synek | 2013