Arménie [2014]
 

 
img00108.jpg


kurdský pastevec přijel zkontrolovat cizince, v pozadí Ararat

© Lukáš Synek | 2013