AMSTERDAM - Benátky Severu

© Lukáš Synek

Celý článek o mém fotovýletu do Amsterdamu (2012) nazvaný "Hříšný Amsterdam v číslech"
si můžete přečíst na National Geographic Česko.

Centrum Amsterdamu je protkané 165 vodními kanály o souhrnné délce asi sto kilometrů.
Brázdí je jak malé soukromé, tak velké výletní lodě.
 

Přes amsterdamské kanály se údajně klene 1 281 mostů a mostíků. Obvykle jsou výrazně klenuté,
aby pod nimi propluly i větší lodě.
 

Kdyby byl Amsterdam člověkem, podepisoval by se třemi křížky. Znak Amsterdamu je totiž tvořel třemi ondřejskými kříži.
 

V centru Amsterdamu dodnes stojí na 6 800 úžasných tradičních domů ze 16.-18. století.
Holanďané kupovali ve snaze ušetřit co nejmenší pozemky a stavbu hnali raději do výšky.
 

Domy mají tak úzká schodiště, že skrz ně není možné stěhovat větší kusy nábytku. Proto mají jakési šibenice s kladkou a hákem ve štítě,
s jejichž pomocí se nábytek stěhoval okny. Průčelí domů jsou schválně nachýlená do ulice, aby trám šibenice nemusel být tak dlouhý.
 

Na obytných lodích mívají lidé často zajímavé zahrádky a posezení. Pokud si loď řádně registrují,
mohou si na konkrétním kotvišti připojit i elektřinu, pitnou vodu a plyn.
 

Vrstvy kol na mostíku. Některá si jejich majitelé evidentně už nikdy nevyzvednou.
 

Originálně vyzdobený amsterdamský bicykl.
 

Náměstí Dam s královským palácem bývá hlavním místem různých akcí a shromáždění.
 

Řeka Amstel tvoří páteř a zdroj vody pro systém kanálů. Dala také název tomuto městu i známému holandskému pivu
 

Slavný zdvihací most Magere Brug osvícený 1200 žárovkami.
 

Kostel svatého Mikuláše.
 

Kanál Oudezijds Achterburgwal ozařuje červené světlo, neboť tvoří srdce čtvrti červených luceren.
Amsterdamské prostitutky se kroutí v růžově nasvícených výlohách a lákají zákazníky.
 

Celý článek o mém fotovýletu do Amsterdamu nazvaný "Hříšný Amsterdam v číslech"
si můžete přečíst na National Geographic Česko.